Błędnie potrącony podatek od niektórych wypłat z NAV

Błędnie potrącony podatek od niektórych wypłat z NAV

 

Wiele osób, które otrzymują świadczenia z NAV w styczniu miały potrąconą zbyt wysoką zaliczkę na podatek. Osoby, które znalazły się w takiej sytuacji powinny samodzielnie zmienić swoje karty podatkowe, aby uniknąć powtarzania się tej sytuacji w przyszłości.

 

Błąd powstał w związku z przejściem na nowe kody podatkowe w systemach administracji podatkowej i może skutkować nadmiernym odliczeniem podatkowym dla niektórych osób, które otrzymują następujące świadczenia:

• świadczenia z tytułu niezdolności do pracy,
• świadczenia emerytalne,
• zasiłki chorobowe,
• zasiłki rodzicielskie,
• zasiłki ciążowe,
• zasiłki dla bezrobotnych,
• zasiłki socjalne
• świadczenia pielęgnacyjne.

 

Kody, które zostały wprowadzone do karty podatkowej na rok 2018 spowodowały, że NAV potrąca zaliczkę na podatek w oparciu o fakt, że dochód ten jest dochodem dodatkowym, ponieważ osoba dostaje już główny dochód z innego źródła.
W praktyce oznacza to, że NAV odlicza zbyt wysoką zaliczkę na podatek. Większość osób musi samodzielnie zmienić kartę podatkową, aby poprawić ten błąd.

 

Urząd podatkowy przeprasza za niedogodności z tym związane i współpracuje z NAVem aby znaleźć dobre rozwiązanie tego problemu.

 

Poproś o nową kartę podatkową z procentową zaliczką na podatek

Należy zmienić kartę podatkową, aby była ona poprawna od następnej płatności. Można zamówić nową kartę podatkową na przez Internet lub zadzwonić do urzędu (Skatteetaten) i poprosić o nową kartę podatkową z procentowym potrąceniem.

 

Kiedy uzyskamy prawidłową kartę podatkową, możemy poprosić NAV o wyrównanie.

Jeśli odliczono Ci za dużo podatku i chcesz teraz otrzymać zwrot, możesz skontaktować się z NAV. Po otrzymaniu nowej karty podatkowej, NAV może zwrócić różnicę między nadwyżką podatkową a właściwą wysokością potrącenia.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy przy zmianie karty podatkowej, napisz do nas!