NAV rozważa żądanie zwrotu błędnie wypłaconego świadczenia barnetrygd

Błędnie wypłacony zasiłek barnetrygd?

W ostatnim czasie dużo Polaków pobierających norweski zasiłek rodzinny barnetrygd dostało pismo z NAVu o źle wypłaconym świadczeniu. W piśmie zawarta jest informacja, że NAV rozważa żądanie zwrotu wypłaconego na dziecko zasiłku. Spowodowane jest to tym, że w kwietniu 2016 wszedł w życie program „Rodzina 500+”.

Świadczenie wynosi 500 zł / miesiąc. Przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko, bez względu na osiągane dochody rodziny.
Źródło: http://www.program500plus.pl/zasady-programu.html

 

Osoba pracująca w Norwegii, która posiada dwoje lub więcej dzieci mieszkających w Polsce, powinna ubiegać się o zasiłek na drugie lub kolejne dziecko w kraju ojczystym.

Prawo norweskie jasno definiuje zasady przyznawania zasiłku barnetrygd dla osób pracujących w Norwegii posiadających swoje rodziny w innym kraju Europy. W przypadku, gdy drugi rodzic dziecka posiada pracę w kraju ojczystym, to właśnie kraj ojczysty (w tym przypadku Polska) powinna wypłacać świadczenie na dzieci. Jeśli wysokość tego świadczenia jest niższa niż wysokość świadczenia norweskiego, NAV wyrównuje różnicę między wysokością świadczeń.

Osoby pobierające świadczenia z NAVu mają obowiązek informować o zmianach mogących mieć wpływ na pobierane świadczenie. Z tego powodu, NAV wysyła pismo, w którym rozważa zwrot pieniędzy przez osoby, które nie złożyły podania w Polsce, a pobierały norweski barnetrygd.

Osoba, która otrzymała takie pismo ma 14 dni na ustosunkowanie się do sprawy. Można zrobić to pisemnie lub ustnie.

Jeśli otrzymałeś takie pismo, to jeszcze nie powód do paniki. Można napisać oświadczenie do NAVu w wyznaczonym przez nich terminie i poprosić o zredukowanie zasiłku barnetrygd od dnia dzisiejszego. Istnieje szansa, że takie podanie zostanie rozpatrzone pozytywnie.

W przypadku, kiedy NAV wyda oficjalną decyzję o zwrocie wypłaconych pieniędzy, można poprosić o rozłożenie długu na raty.

 

Zapraszamy do kontaktu, chętnie pomożemy w napisaniu oświadczenia do NAV.