Dodatek wakacyjny „feriepenger”

dodatek wkacyjny "feriepenger"
Dodatek wakacyjny „feriepenger”

 

Wakacje to w zasadzie wypoczynek bez wynagrodzenia. Dodatek wakacyjny „feriepenger” ma na celu zastąpienie braku wynagrodzenia, gdy pracownik bierze urlop.

Jest on naliczany od naszego wynagrodzenia uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym bierzemy urlop. Nazywa się to rokiem rozliczeniowym. Jeśli nie pracowałeś w poprzednim roku, nadal masz prawo do urlopu, ale wtedy nie przysługuje Ci dodatek wakacyjny „feriepenger”.

 

Jaka jest wysokość „feriepenger”?

 

Wysokość dodatku wakacyjnego powinna wynosić minimum 10,2% naszego wynagrodzenia. Pracownicy, którzy ukończyli 60 rok życia mają prawo do dodatku wakacyjnego w wysokości 12,5%.

Jest on obliczany na podstawie wynagrodzenia, jakie otrzymaliśmy w roku rozliczeniowym.
Podstawę „feriepenger” należy podać w rocznym zestawieniu wynagrodzenia za dany rok kalendarzowy.

 

Kiedy pracodawca powinien wypłacić „feriepenger”?

 

Dodatek wakacyjny powinien zostać wypłacony w ostatnim zwykłym dniu wypłaty przed zgłoszonym urlopem.
Najczęściej jednak jest tak, że firma wypłaca dodatek urlopowy w określonym miesiącu, na przykład w czerwcu. Zasady dotyczące wypłaty wynagrodzenia urlopowego mogą się różnić, jeśli firma ma podpisany układ zbiorowy (tariffavtale).

 

Co w przypadku, jeśli nie zgłosiłeś urlopu?

 

Pracodawca ma obowiązek zapewnić zgłoszenie urlopu, a pracownik ma obowiązek skorzystać z urlopu.

Wszystkie dni wolne od pracy, które nie zostały wykorzystane w ciągu roku urlopowego, przechodzą na następny rok urlopowy. Dotyczy to również przypadków, gdy np. pracownik jest chory od kilku lat i ma dużo zaległych dni urlopu.

Urlop należy wykorzystać, nie można go wybrać w formie rekompensaty pieniężnej. Nie można otrzymać wypłaty „ferpeienger” za urlop, który nie został wykorzystany lub przeniesiony na kolejny rok. Dotyczy to również przypadków przeniesienia z powodu niezdolności do pracy lub urlopu rodzicielskiego.

Jedyną możliwością otrzymania „feriepenger” za niewykorzystany urlop jest zakończenie stosunku pracy.

 

Co w przypadku, kiedy rozwiązujesz umowę o pracę?

 

Po wygaśnięciu stosunku pracy, pracodawca musi wypłacić całość dodatku wakacyjnego. Wypłata „feriepenger” powinna nastąpić razem z ostatnią wypłatą wynagrodzenia. Jeżeli w tym czasie nie można obliczyć części podstawy „feriepenger”, kwota ta może zostać wypłacona w związku z ostatecznym rozliczeniem wynagrodzenia. Inne terminy mogą obowiązywać, jeśli w firmie obowiązuje układ zbiorowy lub po wcześniejszym uzgodnieniu tego między pracodawcą a pracownikiem.

 

Dodatek wakacyjny jest częścią dochodu i jest opodatkowany w zwykły sposób.

Zazwyczaj płacisz trochę więcej zaliczki na podatek od zwykłych pensji przez resztę roku, tak aby fizycznie żadna zaliczka na podatek nie była odliczona od “feriepenger” gdy jest ono wypłacane.

 

Co zrobić, jeśli pracodawca nie wypłacił dodatku wakacyjnego „feriepenger” na czas?

 

Procedura postępowania w przypadku nieotrzymania wynagrodzenia urlopowego zależy od tego, czy pracodawca nie może lub czy nie chce wypłacić pieniędzy. Tutaj opisaliśmy szczegóły (klik).

 

Link do źródła (klik)

 

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!