Zmiany w regulacjach i stawkach od 1 stycznia 2019 w NAV

Zmiany w regulacjach i stawkach
Zmiany w regulacjach i stawkach od 1 stycznia 2019 w NAV

 

zasiłek rodzinny barnetrygd

Od 1 marca 2019 r. Stawka zasiłku rodzinnego barnetrygd wzrasta z 970 NOK do 1054 NOK na dziecko miesięcznie.

 

Jednorazowe świadczenie becikowe przy urodzeniu lub przysposobieniu dziecka

Jednorazowa kwota zmienia się z dniem 1 stycznia 2019 r. z 63 140 NOK na 83 140 NOK. Zmiana dotyczy porodów oraz adopcji, które mają miejsce 1 stycznia 2019 roku lub później.

 

 

świadczenia rodzicielskie (macierzyński i tacierzyński)

Od 1 stycznia wprowadzono pewne zmiany i wyjaśnienia zasad dotyczących zasiłków rodzicielskich.

Przy wyborze zasiłku rodzicielskiego o pokryciu 80%, urlop tacierzyński (ferdekvote) i urlop macierzyński (medrekvote) wzrastają z 15 tygodni do 19 tygodni. Okres wspólny (fellesperiode) zostanie skrócony z 26 tygodni do 18 tygodni. Całkowity okres świadczenia pozostaje więc bez zmian i wynosi 59 tygodni. Zmiana dotyczy przypadków, w których pierwszy dzień pobierania świadczenia to 1 stycznia 2019 roku lub później.

Postanowienie, że zasiłek rodzicielski musi być pobierany przez minimum 30 dni zanim zostanie odroczony zostało zlikwidowane. Oznacza to, że okres zasiłku rodzicielskiego może rozpocząć się odroczeniem. Nie dotyczy to kobiet, które rodzą dzieci. W tym przypadku okres pobierania zasiłku należy rozpocząć na 3 tygodnie przed planowanym terminem porodu, a także musi minąć co najmniej 6 tygodni po urodzeniu, zanim możliwe będzie odroczenie dalszych wypłat.

 

Świadczenie chorobowe

Z dniem 1 stycznia 2019 r. Zmieniono przepisy dotyczące obliczania świadczenia chorobowego.

Kwota podstawy zasiłku chorobowego obliczana jest na podstawie średniego miesięcznego dochodu z ostatnich 3 miesięcy. W przypadku zatrudnienia krótszego niż 3 miesiące lub stałej zmiany wynagrodzenia w trakcie okresu obliczeniowego, podstawę do zasiłku chorobowego wylicza się na podstawie okresu po podjęciu pracy/ zmianie wynagrodzenia. Dochód ten przeliczany jest na dochód roczny i zostaje on porównany z raportowanym dochodem z ostatnich 12 miesięcy. Jeżeli dochód z ostatnich 12 miesięcy odbiega o ponad 25% od przeliczonego dochodu rocznego, wysokość zasiłku chorobowego ustala się na podstawie rzeczywistej utraty dochodu. Jeżeli odchylenie wynosi mniej niż 25%, zasiłek chorobowy stanowi obliczony miesięczny dochód przeliczony na roczny dochód.

 

 

Pomagamy przy wypełnianiu wniosków do NAV. Zapraszamy do kontaktu!