Obowiązek aktywności w trakcie zwolnienia lekarskiego w Norwegii

Obowiązek aktywności w trakcie zwolnienia lekarskiego
Obowiązek aktywności w trakcie zwolnienia lekarskiego w Norwegii

Jako osoba przebywająca na zwolnieniu chorobowym masz obowiązek (o ile to możliwe) być aktywnym. Twój pracodawca ma obowiązek w miarę możliwości dostosować Twoje miejsce pracy i zadania tak, abyś mógł pracować. Obowiązek aktywności w trakcie zwolnienia lekarskiego ma zapobiegać niepotrzebnemu wydłużaniu się nieobecności w pracy z powodu choroby.

Wymóg spróbowania swoich sił w pracy obowiązuje przez całą nieobecność z powodu choroby.

 

Jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 8 tygodni, NAV ocenia, czy wypełniasz obowiązek aktywności. Aby nadal otrzymywać zasiłek chorobowy, z reguły musisz wykonywać działalność związaną z pracą. W praktyce oznacza to, że powinieneś częściowo pracować w tym samym czasie, gdy jesteś na zwolnieniu chorobowym (procentowe zwolnienie lekarskie). Możesz wykonywać tyko część ze swoich zwykłych zadań w pracy lub możesz wykonywać zupełnie nowe zadania w Twoim miejscu pracy.

 

Bardzo ważne, żebyś porozmawiał ze swoim lekarzem, czy i jakie zadania możesz wykonywać lub co musisz zrobić, żeby móc jak najszybciej podjąć aktywność lub wrócić do pracy.

W niektórych przypadkach NAV może Cię zwolnić z obowiązku aktywności:
  • Jeśli istnieją ważne medyczne przeciwwskazania, przez które nie możesz być aktywny. W takim przypadku lekarz musi to udokumentować, przesyłając dodatkowe informacje medyczne do NAVu.
  •  Jeśli nie jest możliwe wykonywanie dostosowanych czynności lub pracy w niepełnym wymiarze godzin w Twoim miejscu pracy. W takim przypadku Twój pracodawca musi to uzasadnić w indywidualnym planie działania, który należy wysłać do NAV.

 

Obowiązek pracodawcy

Twój obowiązek aktywności jest ściśle związany z obowiązkiem pracodawcy, czyli możliwością ułatwienia Twojej pracy i dostosowania obowiązków służbowych. Porozmawiaj z pracodawcą, tak szybko jak to możliwe i poinformuj go o zadaniach jakie możesz wykonywać. Jeśli nie będzie możliwe wprowadzenie zmian w miejscu pracy lub zadaniach, pracodawca musi to udokumentować.

 

Co, jeśli nie masz pracodawcy?

Jeśli nie masz pracodawcy, skontaktuj się ze swoim lokalnym biurem NAV w celu rozmowy z opiekunem. Możesz to zrobić na przykład za pomocą planu aktywności, który jest dostępny na stronie internetowej NAVu po zalogowaniu.

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.