Sprawdziłeś czy Twoje rozlicznie podatkowe się zgadza?

odwołanie od źle naliczonego podatku w Norwegii
Odwołanie od źle naliczonego podatku w Norwegii.

Nie zawsze urząd podatkowy uwzględni wszystkie odpisy, o które wnioskujemy we wstępnym rozliczeniu podatkowym. Bardzo ważne jest, aby sprawdzić, czy zostały nam przyznane ulgi, o które się ubiegaliśmy. Można to bardzo łatwo sprawdzić w dokumencie, który otrzymujemy od urzędu podatkowego (skatteoppgjør). W zestawieniu znajdują się zarówno ulgi o jakie wnioskowaliśmy oraz ulgi przyznane przez urząd podatkowy. Jeśli zauważymy, że coś się nie zgadza należy napisać odwołanie od źle naliczonego podatku w Norwegii.

 

W przypadku błędu w końcowym rozliczeniu podatkowym, można złożyć odwołanie w ciągu 6 tygodni od otrzymania tego dokumentu. Dla osób, które otrzymały wynik rozliczenia w pierwszej puli (22. czerwca) termin ten upływa 2. sierpnia.

 

Odwołanie można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i drogą elektroniczną.

 

Nasza firma chętnie pomoże przy sprawdzeniu, czy wynik rozliczenie się zgadza oraz przy napisaniu ewentualnego odwołania.