25. października wysłana została ostatnia pula rozliczeń podatkowych w Norwegii

Ostatnia pula rozliczeń podatkowych w Norwegii
Ostatnia pula rozliczeń podatkowych w Norwegii

 

25. października ruszyła ostatnia pula rozliczeń podatkowych w Norwegii. Wypłata ewentualnego zwrotu podatku nastąpi w ciągu trzech tygodni od daty, która znajduje się w prawym górnym rogu rozliczenia.

 

 

We wstępnym rozliczeniu podatkowym został podany numer konta bankowego, na które zostanie przelany zwrot podatku. Do 15. maja można było zmienić ten numer konta elektronicznie. W przypadku rozliczeń, gdzie numer konta bankowego nie został podany, zostanie wysłany czek uprawniający do wypłaty pieniędzy na poczcie.

Co zrobić, jeśli numer konta się nie zgadza?

W takim przypadku należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z poborcą podatkowym w swojej gminie (skatteoppkrever). Jest to organ odpowiedzialny za wypłatę zwrotu podatku oraz za żądanie dopłaty do podatku.

 

Sprawdź, czy wszystkie ulgi zostały uwzględnione w Twoim rozliczeniu.

Nie zawsze wszystkie odpisy, o które wnioskowaliśmy zostają zatwierdzone przez urząd podatkowy. Bardzo ważne jest zatem, aby zobaczyć w końcowym rozliczeniu czy wszystko jest w porządku.

Jeżeli znajdziemy błąd w końcowym rozliczeniu podatkowym (skatteoppgjør), mamy prawo złożyć odwołanie w przeciągu 6 tygodni od daty otrzymania tego dokumentu. W przypadku osób, które dostały swoje rozliczenie 25. października, termin na odwołanie upłynie 6. grudnia.

 

Nasza firma pomoże Państwu przy sprawdzeniu wyniku rozliczenia podatkowego oraz przy napisaniu ewentualnego odwołania. Zapraszamy do kontaktu.