Komu i kiedy przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych?

Czy wiesz, że pracując powyżej standardowego wymiaru czasu pracy przysługują Ci płatne nadgodziny w Norwegii?

 

Istnieją dozwolone granice odnośnie długości oraz rozkładu czasu pracy na dobę. Jest to uregulowane w Kodeksie Pracy (Arbeidsmiljøloven), umowach zbiorowych (tariffavtaler) lub umowie o pracę.

 

Granice standardowego wymiaru czasu pracy, zawarte w Kodeksie Pracy to:

 

  • 9 godzin na dobę lub
  • 40 godzin w tygodniu

 

W systemie zmianowym, przy pracy w nocy lub w niedziele standardowy wymiar czasu pracy jest krótszy:

 

  • 38 godzin w tygodniu w przypadku pracy w dni robocze
  • 36 godzin w tygodniu w przypadku pracy w dni robocze oraz weekendy

 

Pracując w godzinach nadliczbowych, przysługuje nam prawo do dodatku za nadgodziny, minimum 40% stawki godzinowej (Arbeidsmiljøloven § 10-6 (11)). W niektórych przypadkach dodatek jest wyższy, np. przy umowach zbiorowych dodatek do nadgodzin wynosi minimum 50% podstawowej stawki.

Standardowy wymiar czasu pracy można wyliczać jako średnią czasu pracy. To znaczy, że w pewnych okresach można pracować w wymiarze godzin przekraczającym granice standardowego czasu pracy, a w zamian za to pracować odpowiednio mniej w innych okresach. Średnia przepracowanego czasu pracy nie powinna przekraczać standardowego wymiaru godzin.

 

Można umówić się z pracodawcą na elastyczny czas pracy, w ten sposób, że godziny nadliczbowe zostaną odebrane jako dni wolne. Nie można jednak w ten sposób odbierać dodatku za pracę w nadgodzinach (minimum 40%).