Połowa podatku w listopadzie

Połowa podatku w listopadzie
Połowa podatku w listopadzie

 

Połowa podatku w listopadzie nie oznacza, że połowa wypłaty jest zwolniona z podatku.

Grudzień zbliża się wielkimi krokami i wiele osób nie może się doczekać wyższych wypłat z powodu niższych odliczeń podatkowych. Wielu nie zdaje sobie sprawy z tego, że część zaliczki na podatek, której nie musisz płacić w grudniu, została już wcześniej zapłacona.

 

Połowa zaliczki na podatek a nie połowa podatku

 

Co roku każdy kto pracuje w Norwegii zamawia kartę podatkową, gdzie deklaruje wysokość przypuszczalnych zarobków. Osoby, które posiadają stały numer personalny, nie muszą składać wniosku o kartę podatkową. Wtedy urząd podatkowy ustala wysokość rocznych zarobków bazując na dochodzie z poprzedniego roku.

System podatkowy w Norwegii skonstruowany jest tak, żeby należny podatek zapłacić w ciągu 10,5 miesiąca. Przepisy pochodzą z lat 50-tych. Idea, która się za nimi kryła miała na celu wsparcie budżetu przed wakacjami oraz przed świętami Bożego Narodzenia – czyli wtedy, kiedy mamy większe wydatki niż w pozostałych miesiącach.

W praktyce oznacza to, że pracując przez pełny rok, odprowadzamy większą zaliczkę na podatek przez 10 i pół miesiąca, aby później otrzymać dodatek wakacyjny (feriepneger) bez zaliczki na podatek oraz wynagrodzenie za listopad z połową zaliczki.

 

Pracownicy zagraniczni

 

Pracownicy, którzy podlegają opodatkowaniu w Norwegii tylko przez część roku kalendarzowego, nie powinni otrzymać wypłaty wynagrodzenia ze zmniejszoną zaliczką na podatek. Karta podatkowa zakłada wyższą zaliczkę na podatek przez 10,5 miesiąca, aby móc otrzymać wynagrodzenie ze zmniejszoną zaliczką. Osoba, która pracuje w Norwegii od września do grudnia, nie ma 10,5 miesiąca na rozłożenie zaliczki na podatek. Całkowite potrącenie zaliczki na podatek będzie wówczas zbyt niskie i ryzykujemy dopłatę do podatku przy rozliczeniu rocznym.

 

Jeśli boisz się, że w ciągu roku zapłaciłeś za mało zaliczki na podatek, możesz poprosić swojego pracodawcę, aby potrącił całość zaliczki na podatek za listopad.

 

Nie masz pewności czy płacisz prawidłową zaliczkę na podatek?

 

Pamiętaj, że zmiany takie jak podwyżki pensji, nowe miejsca pracy, praca w godzinach nadliczbowych, itp. mogą prowadzić do zbyt niskiej odprowadzanej zaliczki na podatek. Do 31 maja roku następującego po roku dochodowym możesz wpłacić dodatkową zaliczkę na podatek, aby uniknąć odsetek.

 

Osoby, które podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła 25% (kildeskatt på lønn) podlegają innym zasadom. Możesz o tym przeczytać tutaj (klik).

 

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu!