Polskie zwolnienie lekarskie w Norwegii

Polskie zwolnienie lekarskie w Norwegii

 

Jeśli pracujesz w Norwegii i zachorujesz w Polsce, masz prawo do zasiłku chorobowego na mocy prawa norweskiego. Polskie zwolnienie lekarskie w Norwegii jest równoznaczne z norweskim zwolnieniem lekarskim i jest traktowane jako wniosek o zasiłek chorobowy.

 

Jeśli otrzymasz zwolnienie lekarskie musisz niezwłocznie poinformować o tym swojego pracodawcę. Dodatkowo, w ciągu najpóźniej 14 dni od pierwszego dnia zwolnienia, należy dostarczyć L4 do pracodawcy. Pracodawca może poprosić o tłumaczenie zwolnienia.

 

Z informacji podanej na stronie NAV wynika, że organ zabezpieczenia społecznego w Polsce (ZUS) musi wystąpić o świadczenia chorobowe w Twoim imieniu na formularzu E 115. Dlatego dobrze jest dostarczyć kopię wydruku zwolnienia lekarskiego do ZUS i złożyć wniosek o przesłanie dokumentów do NAVu.

 

Adres, pod który ZUS powinien wysłać dokumentacje:

NAV Arbeid og ytelser
Postboks 6600
Etterstad 0607 Oslo

 

 

Ponadto należy przesłać oświadczenie własne do zagranicznych zwolnień lekarskich do NAVu. Można je wysłać elektronicznie tutaj (klik) lub pobrać druk i wysłać tradycyjną pocztą (klik). Do oświadczenia należy dołączyć wydruk zwolnienia lekarskiego.

 

 

Aby NAV mógł wypłacić zasiłek chorobowy, na zwolnieniu lekarskim powinien znaleźć się numer statystyczny choroby. W Polsce ten numer jest zakodowany, więc należy poprosić lekarza o dopisanie tego numeru na L4. Jeśli lekarz dopisuje numer odręcznie, musi również przybić pieczątkę i zrobić parafkę w miejscu, gdzie wprowadził zmiany.

 

Polski system do wystawiania zwolnień lekarskich nie pozwala na wprowadzenie danych norweskiego pracodawcy na druku zwolnienia. Należy poprosić lekarza, aby odręcznie wpisał nazwę pracodawcy, dla którego wystawione jest zwolnienie lekarskie, oraz przybił pieczątkę i postawił parafkę.

 

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy ? Zapraszamy do kontaktu!