Pozwolenie na pobyt w Norwegii

Pozwolenie na pobyt w Norwegii
Pozwolenie na pobyt w Norwegii

 

Każdy, kto przebywa w Norwegii dłużej niż trzy miesiące powinien ubiegać się o „pozwolenie na pobyt w Norwegii”, czyli zarejestrować się jako obywatel UE/EOG i uzyskać zaświadczenie rejestracji (registreringsbevis for EU/EØS-borgere).

Zaświadczenie o rejestracji to dokument, który potwierdza, że ​​policja zarejestrowała Cię jako obywatela UE / EOG mieszkającego w Norwegii. Rejestracja ma na celu umożliwienie władzom norweskim zorientowanie się, ilu obywateli UE / EOG mieszka w Norwegii.

 

Zaświadczenie o rejestracji tak na prawdę nie jest dokumentem potwierdzającym, że masz prawo pobytu w Norwegii. Jeśli chcesz udokumentować posiadanie prawa pobytu, musisz to zrobić pokazując na przykład umowę o pracę, odcinki z wypłat, potwierdzenie z uczelni lub inny dokument.

 

Wystarczy zarejestrować się tylko raz, bez względu na to, jak długo będziesz mieszkać w Norwegii. Jeśli przebywasz w Norwegii dłużej niż trzy miesiące bez rejestracji, możesz otrzymać grzywnę.

 

 

Prawo stałego pobytu

Aby móc uzyskać prawo stałego pobytu (varig oppholdsrett) musisz z reguły przebywać w Norwegii nieprzerwanie przez pięć lat i posiadać prawo pobytu przez cały ten okres. Oznacza to, że musiałeś być pracownikiem, przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, studentem, mieszkać tu z dostatecznymi funduszami lub być tu jako członek rodziny takiej osoby. „Ciągły pobyt” oznacza, że ​​nie przebywasz za granicą dłużej niż sześć miesięcy w roku.

 

Posiadając prawo stałego pobytu, będąc obywatelem UE / EOG lub członkiem rodziny obywatela UE / EOG, możesz przebywać i pracować w Norwegii na czas nieokreślony. Masz również dodatkową ochronę przed deportacją.

 

Jeśli przebywasz poza Norwegią dłużej niż dwa lata z rzędu, utracisz prawo stałego pobytu. Aby móc ponownie ubiegać się o prawo stałego pobytu, musisz mieszkać w Norwegii nieprzerwanie przez pięć nowych lat.

 

 

O oba dokumenty należy ubiegać się w UDI.

Aby aplikować, trzeba najpierw założyć konto na stronie internetowej, następnie złożyć odpowiedni wniosek i umówić spotkanie. Lista dokumentów, jakie należy ze sobą zabrać na spotkanie pojawi się po złożeniu wniosku.

Dostępne wolne terminy spotkań są dosyć odległe, dlatego warto dużo wcześniej zaplanować rejestrację.

 

 

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Pomagamy przy składaniu wniosków.