Rezydent podatkowy w Norwegii

Jako rezydent podatkowy Norewgii, należy zdeklarować w Skattemelding całość majątku oraz zadłużenia (również tego posiadanego poza Norwegią).

.

.

Majątek i zadłużenie stanowią między innymi:

 • Nieruchomości
  (proszę podać: rodzaj nieruchomości, adres, wartość rynkowa w PLN, w jakim % jest się właścicielem)
 • Samochody
  (proszę podać: markę, model, nr rejestracyjny, rok produkcji, wartość rynkowa, cena nowego samochodu z tego rocznika)
 • Konta bankowe – również Revolut
  (proszę podać: nazwę banku, nr konta, saldo konta na dzień 31.12.2022 oraz walutę;
  jeśli konto było oprocentowane: kapitalizacja odsetek i podatek od odsetek zapłacony w kraju, gdzie posiada się konto)
 • Akcje/ obligacje/ fundusze / programy oszczędnościowe lub emerytalne / kryptowaluty / inne produkty finansowe
  (proszę podać: rodzaj produktu, nazwa, numer polisy/umowy, nazwa domu maklerskiego, wartość na dzień 31.12.2022, waluta;
  w przypadku sprzedaży/ wypłaty środków należy podać wysokość zysku/ straty, od zysku naliczany jest podatek, strata daje ulgę podatkową)
 • Kredyty i karty kredytowe
  (należy przesłać umowę, która pokazuje: strony umowy, datę zawarcia i numer umowy, numer rachunku kredytowego, warunki spłaty, oprocentowanie, kwotę zadłużenia na dzień 31.12.2022 oraz wysokość spłaconych odsetek w 2022 roku + potwierdzenia przelewów z banku, które dokumentują spłatę rat w 2022 roku)

.

.

Wpis zawiera jedynie podstawowe informacje i zostanie rozbudowany.

.

.

Jeśli potrzebujesz pomocy w rozliczeniu podatkowym, zapraszamy do kontaktu.