Tymczasowe zwolnienie pracowników (permittering)

Tymczasowe zwolnienie pracowników (permittering)
Tymczasowe zwolnienie pracowników (permittering)

 

W obecnej sytuacji wielu pracodawców rozważa tymczasowe zwolnienie pracowników (permittering). Aby pracodawca mógł podjąć decyzję o zwolnieniu pracowników, przyczyną musi być brak pracy lub inne okoliczności, których pracodawca nie jest w stanie przewidzieć i się dostosować. Należy udokumentować, że obie strony (pracodawca oraz pracownik) zgadzają się co do tego, że istnieją podstawy do zwolnień. Pracownicy zwolnieni w wyniku koronawirusa mogą być uprawnieni do zasiłków dla bezrobotnych z NAV, jeżeli spełniają ogólne warunki przyznania zasiłku dla bezrobotnych (klik).

 

 

Okres powiadomienia o zwolnieniach tymczasowych

 

Pracodawca jest zobowiązany powiadomić pracowników z wyprzedzeniem o zbliżających się zwolnieniach. Zasadniczo okres wypowiedzenia wynosi 14 dni, lecz w przypadku zwolnienia z powodu nieoczekiwanych sytuacji okres powiadomienia wynosi 2 dni. Przyczynę skrócenia długości okresu powiadomienia należy wyraźnie wskazać w zawiadomieniu o zwolnieniu.

 

 

Zmiany w okresie pracodawcy wprowadzone od 20.03.2020

 

Okres pracodawcy (dni, w których pracodawca wypłaca pełne wynagrodzenie zwolnionym z pracy), zmniejsza się z 15 do 2 dni. Oznacza to, że pracodawcy, którzy zapłacili już dwa lub więcej dni wypłaty podczas permitteringu przed 20 marca, nie będą musieli płacić za kolejne dni. 

Według wcześniej obowiązujących przepisów, pracodawca musiał wypłacać wynagrodzenie za pierwsze 15 dni roboczych. Po zakończeniu tego okresu NAV przejmował obowiązek wypłaty wynagrodzenia, jeśli warunki do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych są spełnione.

Link do źródła (klik).

 

Zasiłek dla bezrobotnych podczas permitteringu

 

Aby móc pobierać zasiłek dla bezrobotnych, należy zarejestrować się na stronie internetowej NAV jako osoba poszukująca pracy, stworzyć swoje CV oraz profil zawodowy (klik).

 

Następnie należy złożyć wniosek o zasiłek „søknad om dagpenger ved permittering – NAV 04-01.04” (klik).

 

 

Jakie dokumenty potrzebujesz, żeby aplikować o zasiłek:

 

  • Powiadomienie o permitteringu, w kórym zawarte są informacje o przyczynie zwolnienia tymczasowego, dacie powiadomienia o permitteringu, dacie rozpoczęcia i zakończenia permitteringu, dane osobowe osoby, która zostaje wysłana na permittering oraz czy jest to zwolnienie pełne czy częściowe (podany wymiar % permitteringu).
    Dodatkowo, NAV prosi o podanie następujących informacji: czy istnieje zgoda między stronami odnośnie permitteringu, wymiar etatu, na jaki zatrudnina jest osoba wysłana na permittering oraz od kiedy była zatrudniona w firmie.

W związku z epidemią koronawirusa, NAV w większości przypadków nie wymaga już dokumentów takich jak:

 

 

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami przez formularz kontaktowy.