Urlop tacierzyński gdy tylko ojciec ma prawo do zasiłku

Urlop tacierzyński gdy tylko ojciec ma prawo do zasiłku

 

Jako ojciec dziecka możesz otrzymać zasiłek tacierzyński, jeśli pracowałeś w Norwegii przez 6 z ostatnich 10 miesięcy, przed rozpoczęciem okresu pobierania zasiłku.

Warunkiem przejścia na urlop tacierzyński jest podjęcie aktywności przez matkę dziecka. Oznacza to, że matka dziecka musi podjąć pracę na minimum 75% etatu lub uczęszczać do szkoły w pełnym wymiarze godzin.

 

Jeśli matka dziecka spełnia wymóg aktywności, możesz ubiegać się o zasiłek tacierzyński. Długość płatnego urlopu to 40 tygodni przy pokryciu 100% lub 50 tygodni przy pokryciu 80%. Urlop tacierzyński może rozpocząć się najwcześniej 6 tygodni po narodzinach dziecka.

 

Żeby wykorzystać wszystkie tygodnie urlopu tacierzyńskiego, do których masz prawo, musisz rozpocząć urlop tacierzyński bezpośrednio 6 tygodni po narodzinach dziecka. Jeśli matka dziecka nie wywiązuje się z obowiązku aktywności po 6 tygodniach od narodzin, ojciec traci tygodnie ze swojego urlopu tacierzyńskiego.

 

Pomagamy przy składaniu wniosków. Skontaktuj się z nami!