Niewypłacony dodatek do nadgodzin

Dodatek do nadgodzin w Norwegii

Każdy, kto pracuje powyżej standardowego wymiaru czasu pracy ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Dodatek do nadgodzin w Norwegii powinien wynosić minimum 40% stawki godzinowej.

Jaki jest standardowy wymiar czasu pracy, oraz więcej informacji o pracy w godzinach nadliczbowych tutaj.

 

Jeśli potrzebujecie pomocy w odzyskaniu dodatku do nadgodzin służymy pomocą. Współpracujemy również z norweską kancelarią adwokacką, gdyby okazało się, że sprawa wymaga interwencji prawnika.

 

Zapraszamy do kontaktu!