Zamówienie elektronicznego identyfikatora

Zamówienie elektronicznego identyfikatora

zamówienie elektronicznego identyfikatora

Większość spraw urzędowych w Norwegii załatwiana jest drogą elektroniczną. Podania do NAVu, wnioski do urzędu podatkowego (Skatt), rozliczenia podatkowe oraz wiele innych możemy dostarczać nie wychodząc z domu. Niezbędne jest zamówienie elektronicznego identyfikatora.

Można wybrać jedną z pięciu elektronicznych opcji identyfikacji, aby zalogować się do usług publicznych:

  • MinID to publicznie wydany osobisty elektroniczny identyfikator, który zapewnia dostęp do publicznych usług na wysokim szczeblu bezpieczeństwa, poziom 3. Można go zamówić po ukończeniu 13 roku życia. MinID jest wydawany przez Difi (Dyrekcję Administracji i Technologii Informacyjnych i Telekomunikacyjnych).
  • BankID to osobisty, elektroniczny identyfikator, który zapewnia dostęp do usług publicznych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, na poziomie 4. BankID jest wydawany przez bank i może być wydany osobą, które ukończyły 15 rok życia. W zależności od banku granica wiekowa może być inna niż określona ustawowo, jest to regulowane wewnętrznymi przepisami obowiązującymi w danym banku.
  • BankID på mobil to osobisty, elektroniczny identyfikator, który zapewnia dostęp do usług publicznych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, na poziomie 4. BankID na telefonie komórkowym można zamówić elektronicznie, po zalogowaniu się do bankowości internetowej za pomocą zwykłego bankID.
  • BuypassID to osobisty, elektroniczny identyfikator, który zapewnia dostęp do usług publicznych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, na poziomie 4. Jest wydawany przez firmę Buypass AS.
  • Commfides to osobisty, elektroniczny identyfikator, który zapewnia dostęp do usług publicznych na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, poziom 4. Commfides jest wydawany przez Commfides Norge AS.

Część wniosków można złożyć za pomocą logowania na trzecim poziomie bezpieczeństwa, między innymi dostarczyć rozliczenie podatkowe, zmienić adres zamieszkania lub otworzyć firmę.

Niektóre wnioski wymagają natomiast wyższego poziomu zabezpieczeń (poziom 4), na przykład wnioski o zasiłki do NAVu.