Inne ulgi i odliczenia

Inne ulgi i odliczenia od podatku w Norwegii

Składając rozliczenie możemy zastosować następujące ulgi i odliczenia od podatku w Norwegii:

  • odsetki od kredytu w Norwegii
  • odsetki od kredytu w Polsce
  • opłata członkowska za przynależność do Związków Zawodowych
  • dojazd do pracy powyżej 37km w obie strony
  • darowizny dla organizacji charytatywnych
  • ulga rodzicielska
  • inne
Zapraszamy do skorzystania z pomocy przy rozliczeniu podatkowym. Uwzględniamy wszystkie odpisy i ulgi w rozliczeniach, aby otrzymać najbardziej korzystny wynik!