Wymóg niezdolności do każdego rodzaju pracy po 12 tygodniach zwolnienia lekarskiego

Wymog niezdolnosci do kazdego rodzaju pracy
Wymóg niezdolności do każdego rodzaju pracy po 12 tygodniach zwolnienia lekarskiego w Norwegii

Przy 100% nieobecności chorobowej przekraczającej 12 tygodni, NAV stawia wymóg niezdolności do każdego rodzaju pracy. Najpóźniej po 8 tygodniach zwolnienia lekarskiego, należy podjąć aktywność, np. częściowo wrócić do pracy. Jeśli podjęcie aktywności nie jest możliwe z przyczyn zdrowotnych, należy udokumentować to zaświadczeniem lekarskim. Tutaj można przeczytać więcej informacji o obowiązku aktywności.

W praktyce oznacza to, że aby zachować prawo do zasiłku chorobowego przy dłuższej chorobie, trzeba albo wrócić częściowo do pracy lub odpowiednio udokumentować niezdolność do każdej pracy / kursów organizowanych przez NAV oraz innych środków mających na celu powrót do pracy zawodowej. Jeśli pracujemy fizycznie, nie wystarczy nie być zdolnym do wykonywania swoich zwykłych obowiązków na stanowisku pracy. Należy być również niezdolnym do wykonywania lekkiej pracy biurowej lub uczestnictwa w kursach organizowanych przez NAV.

Jeśli powyższe warunki nie zostaną spełnione, NAV ma prawo odmówić wypłaty zasiłku chorobowego.

Masz pytania? Umów się na konsultację.