Wypłaty rekompensaty utraconego dochodu za pierwsze 18 dni permitteringu

Wypłaty rekompensaty utraconego dochodu za pierwsze 18 dni permitteringu

 

NAV jest gotowy do wypłaty rekompensaty utraconego dochodu za pierwsze 18 dni permitteringu. Aby wypłacić pieniądze, NAV potrzebuje pomocy od pracodawców.

Sigrun Vågeng, dyrektor ds. pracy i opieki społecznej NAV informuje: „Jesteśmy całkowicie zależni od współpracy z pracodawcami żeby móc wypłacić rekompensaty utraconego wynagrodzenia za pierwsze 18 dni zwolnienia tymczasowego. Ważne jest teraz, aby pracodawcy wiedzieli, co zrobić, aby zapewnić szybką i prawidłową wypłatę wszystkim, którzy czekają na rekompensatę”.

 

Dwa zadania dla pracodawców

Pracodawcy muszą zrobić dwie rzeczy, aby zapewnić wypłatę wynagrodzenia za pierwsze 18 dni permitteringu dla swoich pracowników:

 

1. Permittering oraz informacje o stosunku zatrudnienia muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem „A-melding”. Bez tych informacji NAV nie może automatycznie rozpatrzyć wniosku i wypłacić rekompensaty. Tutaj pracodawcy mogą sprawdzić, co zostało zgłoszone (klik).

 

2. Informacje o osobach tymczasowo zwolnionych muszą zostać zgłoszone za pośrednictwem rozwiązania dostępnego na stronie nav.no (klik).
Pracodawca powinien podać między innymi numer personalny pracownika na permitterigu oraz obliczoną pensję dzienną pracownika.

 

Jak tylko pracodawca zrobi te dwie rzeczy, NAV wypłaci pieniądze w ciągu 2-3 dni roboczych.

 

 

Link do źródła (klik).