Co zrobić, kiedy pracodawca nie wypłacił nam wynagrodzenia w terminie?

Zaległe wynagrodzenie w Norwegii? Sprawdź jak je odzyskać!

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji, w której pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia lub dodatku urlopowego w umówionym terminie. Przyczyną może być zwykła pomyłka lub błąd techniczny systemu, dlatego bardzo ważne jest, aby zapytać szefa, dlaczego pieniądze nie wpłynęły na konto.

 

Jeśli jednak okaże się, że pracodawca nie chce zapłacić albo nie jest w stanie zapłacić, należy niezwłocznie podjąć odpowiednie kroki. W zależności od sytuacji należy wybrać odpowiedni sposób postępowania.

 

Co robić w przypadku, kiedy pracodawca nie chce wypłacić zaległych zobowiązań?

 

W pierwszej kolejności należy wysłać do pracodawcy list polecony, w którym są przedstawione żądania wraz z wyznaczonym krótkim terminem ich realizacji, na przykład tydzień. Należy zwrócić uwagę pracodawcy na fakt, iż jeżeli zapłata nie nastąpi w wyznaczonym terminie, zostaną podjęte dalsze działania.

 

Jeżeli pracodawca nie wypłaci należności w podanym terminie, istnieje możliwość wniesienia sprawy do Komisji

Rozjemczej (Forliksrådet) w gminie, gdzie pracodawca ma zarejestrowaną swoją siedzibę. Następnie obie strony zostaną wezwane na spotkanie porozumiewawcze, gdzie możliwe jest, że sprawa zostanie rozstrzygnięta albo za porozumieniem stron albo orzeczeniem.

 

W przypadku, kiedy sprawa zostanie skierowana dalej do sądu, należy zasięgnąć porady prawnej, aby dowiedzieć się, czy istnieje podstawa do wniesienia powództwa.

 

Jeśli pracodawca nie zapłaci, pomimo że sprawa w Komisji Rozjemczej rozstrzygnięta została pozytywnie, należy wysłać sprawę do Sądu Egzekucyjnego, aby przeprowadził egzekucję należności.

 

W przypadku firmy jednoosobowej żądanie zapłaty musi być skierowane bezpośrednio do osoby, która jest właścicielem. Jeśli natomiast dotyczy to spółki kapitałowej (AS), to należność przypisana jest do firmy a nie do osoby.

 

Co robić w przypadku, kiedy pracodawca nie jest w stanie zapłacić?

 

Jeżeli pracodawca nie posiada środków, aby wypłacić zaległe pieniądze, należy jak najszybciej rozpocząć postępowanie upadłościowe wobec firmy. Wtedy zaległe zobowiązania wobec pracowników przejmuje Fundusz Gwarancyjny NAVu.

 

Najlepszym rozwiązaniem, aby rozpocząć takie postępowanie jest zwrócenie się do Sądu Rejonowego razem z pracodawcą. Jeśli jednak pracodawca nie chce się zgodzić, można samemu starać się o otwarcie postępowania upadłościowego.

 

Więcej informacji oraz porady jak postępować w przypadku, kiedy nie dostaliśmy zaległego wynagrodzenia można uzyskać w Inspekcji Pracy (Arbeidstilsynet).