Zasiłek chorobowy

Zasiłek chorobowy w Norwegii

zasiłek chorobowy w Norwegii

Zasiłek chorobowy w Norwegii zastępuje utracony dochód w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub wypadku.

 

Komu przysługuje zasiłek chorobowy w Norwegii?

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego należy spełnić wszystkie poniższe warunki:

  • jesteś członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń
  • masz poniżej 70 lat
  • nie możesz pracować, ponieważ zachorowałeś lub doznałeś urazu
  • pracowałeś przez minimum 4 tygodnie bezpośrednio przed zachorowaniem
  • choroba spowodowała, że utraciłeś dochód (dochód dający prawo do emerytury, czyli wynagrodzenie, od którego płacisz podatek)
  • Twój dochód wyniósł minimum połowę kwoty podstawowej G (tutaj sprawdzisz wysokość). Ograniczenie dochodowe obowiązuje tylko po okresie pracodawcy, czyli po 16 dniach zwolnienia lekarskiego

 

 

Aby mieć prawo do zasiłku chorobowego, należy złożyć oświadczenie własne (egenmelding) lub zwolnienie lekarskie (sykmelding). Prawo do zasiłku chorobowego zaczyna obowiązywać w dniu, w którym pracodawca został powiadomiony o chorobie. Dlatego musisz jak najszybciej powiadomić pracodawcę, jeśli zachorowałeś.

Jeśli jesteś chory dłużej niż 3 dni, musisz skontaktować się z lekarzem. Również kręgarz lub terapeuta manualny może wystawić zwolnienie lekarskie na okres do 12 tygodni, jeśli powodem niezdolności do pracy są zaburzenia mięśniowo-szkieletowe.

Zazwyczaj zwolnienie lekarskie może najwcześniej zostać wystawione od daty wizyty u lekarza. Jeśli jednak nie ma wolnych terminów tego samego dnia, data rozmowy telefonicznej z lekarzem może zostać uznana za początek zwolnienia lekarskiego. Warunkiem jest, że w ciągu kilku dni od rozmowy odbędzie się wizyta lekarska.

 

Co, jeśli mam kilku pracodawców?

Jeśli masz kilku pracodawców, musisz mieć osobne zwolnienie lekarskie do każdego z nich.

Podstawa zasiłku chorobowego zostanie wtedy wyliczona na podstawie łącznego dochodu.

 

Aktywność na zwolnieniu lekarskim

Żeby mieć prawo do zasiłku chorobowego, musisz jak najszybciej podjąć aktywność mającą na celu szybszy powrót do pracy. Musisz podjąć taką aktywność najpóźniej po 8 tygodniach zwolnienia lekarskiego.

Lekarz za każdym razem powinien rozważyć, czy istnieją ważne medyczne powody, dla których musisz być nieobecny w pracy, zarówno przy pierwszym zwolnieniu chorobowym, jak i później. Jeśli możesz wykonywać którekolwiek ze swoich normalnych zadań w pracy, powinieneś otrzymać częściowe zwolnienie lekarskie.

W ciągu czterech tygodni od zachorowania, Ty i Twój pracodawca musicie opracować plan działania. Musi on opisywać, jak możesz wrócić do pracy tak szybko, jak to możliwe.

Jeśli zwolnienie lekarskie trwa krócej niż 12 tygodni, NAV ocenia wymóg aktywności w stosunku do wykonywanego zawodu. Jeśli zwolnienie chorobowe jest długotrwałe, NAV rozważa również, czy możesz pracować w innych zawodach.

Możesz wrócić do pracy przed zakończeniem zwolnienia lekarskiego. Wystarczy, że umówisz się z pracodawcą. Nie musisz pytać lekarza ani NAV. Wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego wypełnia się po zakończeniu zwolnienia lekarskiego, wystarczy tam zaznaczyć, kiedy wróciłeś do pracy.

Możesz również pracować w niepełnym wymiarze etatu w połączeniu ze zwolnieniem lekarskim. Wszystko zależy to od tego, na co pozwala choroba i czy pracodawca może dostosować zadania w miejscu pracy do Twojego stanu zdrowia.

 

Jaka jest wysokość zasiłku chorobowego?

 

Zasiłek chorobowy od pracodawcy

Twój pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy przez pierwsze 16 dni kalendarzowych od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

Możesz otrzymywać od pracodawcy zasiłek chorobowy odpowiadający pełnemu wynagrodzeniu, natomiast NAV wypłaca zasiłek chorobowy do 6-krotności kwoty bazowej G. Skontaktuj się z pracodawcą, aby dowiedzieć się, jakie przepisy obowiązują w Twoim miejscu pracy.

Jeśli Twój pracodawca podważa zwolnienie lekarskie, możesz złożyć wniosek do NAVu o wypłatę zasiłku chorobowego za ten okres. Wtedy NAV oceni, czy masz prawo do zasiłku chorobowego za ten okres.

 

Zasiłek chorobowy z NAV

NAV wypłaca zasiłek chorobowy od 17. dnia zwolnienia lekarskiego. Podstawa zasiłku chorobowego jest wyznaczana na podstawie informacji o zarobkach od pracodawcy z ostatnich 3 miesięcy przed zachorowaniem. Jeśli jednak dochód podany przez pracodawcę przeliczony na skalę roczną odbiega o więcej niż 25% od dochodu, który miałeś w ciągu ostatnich 12 miesięcy, NAV może uznaniowo wyznaczyć podstawę zasiłku chorobowego.

Jeśli Twoje wynagrodzenie uległo trwałej zmianie w ciągu ostatnich trzech miesięcy, dochód jest liczony od momentu zmiany wynagrodzenia. Do podstawy zasiłku chorobowego wliczana jest tylko podstawa pensji. Wynagrodzenie za urlop (feriepenger) oraz dodatek do nadgodzin (jeśli nadgodziny nie są zawarte w umowie o pracę) nie są wliczane do podstawy do zasiłku chorobowego.

W przypadku częściowego zwolnienia lekarskiego przysługuje Ci częściowy zasiłek chorobowy (adekwatny do stopnia zwolnienia lekarskiego). Zwolnienie lekarskie może mieć wymiar od 20% do 100%.

NAV wypłaca zasiłek chorobowy do 6-krotności kwoty bazowej G. Dodatek wakacyjny „feriepneger” naliczany jest tylko przez pierwsze 48 dni zwolnienia lekarskiego i wynosi 10,2%.

 

Jak długo można pobierać zasiłek chorobowy?

Zasiłek chorobowy możesz pobierać maksymalnie przez 52 tygodnie. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy masz pełne zwolnienie lekarskie czy tylko częściowe. Dla osób w wieku od 67 do 70 lat obowiązują odrębne zasady.

 

Wykorzystałeś 52 tygodnie chorobowego?

Aby ponownie mieć prawo do zasiłku chorobowego, musisz pracować przez co najmniej 26 tygodni. Jeśli minęło 52 tygodnie a Ty nadal nie jesteś zdolny do pracy możesz mieć prawo do innych świadczeń, takich jak zasiłek AAP lub renta.

 

Jak aplikować o zasiłek chorobowy?

Najpierw dostarczasz zwolnienie lekarskie swojemu pracodawcy. Po upływie okresu zwolnienia lekarskiego składasz wniosek o zasiłek chorobowy. Jeśli złożyłeś elektroniczne zwolnienie lekarskie, otrzymasz wiadomość od NAV, gdy wniosek będzie gotowy do wypełnienia. Wniosek składasz przez stronę internetową NAVu.

Jeśli zwolnienie lekarskie trwa dłużej niż 31 dni, zostanie ono automatycznie podzielone, a wniosek o zasiłek chorobowy możesz złożyć przed upływem całego zwolnienia. Zostaniesz o tym powiadomiony, gdy aplikacja będzie gotowa do wypełnienia. Termin możesz również sprawdzić logując się do swojego zwolnienia lekarskiego.

Jeśli złożyłeś wniosek w formie elektronicznej, nie możesz dodatkowo przesłać go w wersji papierowej.

 

Twój pracodawca musi przesłać informacje o zarobkach

NAV może rozpatrzyć wniosek i wypłacić zasiłek chorobowy, jeśli Twój pracodawca przesłał informacje o zarobkach. Jeśli masz nakaz potrącenia z wynagrodzenia, Twój pracodawca musi przekazać tą informację do NAV.

 

Jeśli musisz złożyć wniosek w formie papierowej

W niektórych przypadkach zwolnienie otrzymasz na papierze:

  • jeśli przebywasz na zwolnieniu lekarskim ze szpitala
  • jeśli zwolnienie lekarskie obejmuje zwrot kosztów podróży
  • jeśli nie masz elektronicznego identyfikatora

Wtedy część C zwolnienia lekarskiego należy dostarczyć do pracodawcy. Część D dostarczasz osobie, która wypłaca zasiłek chorobowy. Pracodawca płaci za pierwsze 16 dni kalendarzowych. Jeśli jesteś dłużej na zwolnieniu lekarskim, wypłaty przejmuje NAV.

 

Zachorowałeś na urlopie?

Masz prawo do odroczenia urlopu z powodu choroby. Pamiętaj poinformować o tym Twojego pracodawcę.

 

Pamiętaj informować NAV o zmianach

Czy zaszły jakieś zmiany w Twoich dochodach lub sytuacji zawodowej? A może planujesz pobyt za granicą? Może to mieć wpływ na kwotę, którą otrzymujesz od NAV. W takich przypadkach należy zatem niezwłocznie zgłosić się do NAV.

 

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.