Zasiłek AAP

Zasiłek AAP w Norwegii

Zasiłek AAP w Norwegii zapewni Ci dochód, oraz pomoc NAVu, kiedy z powodu choroby nie możesz wrócić do pracy.

Kto może otrzymać zasiłek AAP

Aby nabyć prawo do zasiłku, Twoja zdolność do pracy musi zostać zredukowana o minimum 50%. Przyczyną musi być choroba lub uraz, które spowodowały, że Twoja zdolność do pracy została zredukowana.

Jeśli wcześniej pobierałeś zasiłek chorobowy i upłynął maksymalny okres pobierania tego zasiłku a nadal jesteś chory, możesz złożyć wniosek o zasiłek AAP.

Żeby ubiegać się o zasiłek AAP musisz być członkiem norweskiego systemu ubezpieczeń (folketrygden) minimum przez 3 lata. Istnieją jednak wyjątki od tej reguły.

Plan działania (aktivitetsplan)

Celem zasiłku AAP jest to, żebyś mógł sobie poradzić ze znalezieniem nowej pracy, lub zachować pracę, którą posiadasz w czasie pobierania zasiłku.

Zasiłek można pobierać wyłącznie, gdy przeprowadza się aktywność, mającą na celu powrót do pracy. Na spotkaniu w NAVie wspólnie ustalany jest plan działania. Jest on dopasowany do Twoich możliwości i stanu zdrowia, a w razie potrzeby można go zmienić.

Obowiązki podczas pobierania zasiłku AAP
  • Musisz razem z NAVem przygotować plan aktywności.
  • Musisz stawiać się na spotkania, na które wzywa Cię NAV.
  • Musisz podać informacje, o które NAV Cię poprosi.
  • Musisz wykonywać aktywności opisane w Twoim planie.

Jeśli jest coś, co uniemożliwia wdrożenie planu zgodnie z ustaleniami, musisz poinformować o tym NAV.

Wysokość zasiłku AAP

Zasiłek obliczany jest na podstawie Twojego dochodu, stanowi 66% podstawy.

  • Jeśli podejmiesz pracę w wymiarze etatu mniejszym niż 60%, Twój zasiłek zostanie zredukowany
  • Jeśli podejmiesz pracę w wymiarze etatu 60% lub więcej, zasiłek zostanie wstrzymany.