Zasiłek dla bezrobotnych

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii

Zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii jest częściową rekompensatą za utratę dochodów z tytułu utraty pracy. Aby otrzymać zasiłek, należy najpierw zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy w NAV.

Komu przysługuje zasiłek?

Główne warunki otrzymania zasiłku dla bezrobotnych:

 • Twój czas pracy został zredukowany minimum o 50%
 • Twój dochód za ostatnie 12 miesięcy był wyższy niż 152 027,- lub Twój dochód z ostatnich 36 miesięcy był wyższy niż 304 053,-
 • jesteś zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy w NAV, i wysyłasz formularz „meldekort” co 14 dni
 • jesteś osobą rzeczywiście poszukująca pracy
 • mieszkasz i przebywasz w Norwegii
Kiedy można złożyć wniosek?

Zasiłek dla bezrobotnych otrzymasz najwcześniej od dnia zarejestrowania się jako poszukujący pracy i złożenia wniosku.

NAV zaleca złożenie wniosku na około tydzień przed ostatnim dniem, za który otrzymasz wynagrodzenie od pracodawcy.

 

 

Pamiętaj, żeby informować NAV na bieżąco

Aby otrzymywać zasiłek dla bezrobotnych, jesteś zobowiązany informować NAV o Twojej sytuacji. Na formularzu „meldekort” zaznaczasz, czy dalej chcesz być zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy, ile godzin pracowałeś w ciągu ostatnich 14 dni, czy byłeś chory, uczestniczyłeś w kursie lub szkoleniu, oraz czy byłeś na urlopie.

Musisz pamiętać, aby wysyłać „meldekort” na czas! W przeciwnym razie NAV może zredukować wypłaty bądź całkiem je wstrzymać.

Informacje, które podajesz, muszą być zgodne z prawdą. W przeciwnym razie NAV może zażądać zwrotu wypłaconych świadczeń.

Jaka będzie wysokość mojego zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość kwoty zasiłku jest obliczana na podstawie Twoich zarobków z ostatnich 12 miesięcy lub średniej zarobków z ostatnich 36 miesięcy. Zasiłek stanowi 62,4% Twojego dochodu.

Te świadczenia wliczają się do kalkulacji zasiłku:

 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek pielęgnacyjny
 • Zasiłek opiekuńczy
 • Zasiłek szkoleniowy
 • Zasiłek ciążowy
 • Zasiłek rodzicielski
 • Zasiłek dla bezrobotnych (pobierany we wcześniejszym okresie)
Masz dziecko poniżej 18 roku życia, które utrzymujesz? 

Przysługuje Ci dodatek do zasiłku w wysokości 17 koron na dzień (przez 5 dni w tygodniu). Możesz się ubiegać o dodatek na dziecko, jeśli mieszka ono w Norwegii lub w innym kraju w Europie.

Wypłaty

Zasiłek dla bezrobotnych podlega opodatkowaniu, jest wypłacany co 14 dni na podstawie formularza „meldekort” wysłanego do NAVu. Na stronie internetowej w zakładce „dine utbetalinger” można sprawdzić swoje wypłaty.

 

 

Pomagamy przy składaniu wniosków oraz przy rejesteracji jako osoba poszukująca pracy. Skontaktuj się z nami!