Zasiłek macierzyński/ tacierzyński (foreldrepenger)

Zasiłek macierzyński/ tacierzyński (foreldrepenger) ma na celu zapewnienie dochodu rodzicom w związku z narodzinami dziecka lub adopcją.

Kto może otrzymać zasiłek macierzyński/ tacierzyński (foreldrepenger)?

Możesz otrzymać zasiłek rodzicielki, jeśli pracowałeś przez 6 z ostatnich 10 miesięcy, przed rozpoczęciem okresu pobierania zasiłku. Twój roczny dochód musi być wyższy niż ½ G. Tutaj można sprawdzić, ile wynosi G (klik). Równoznaczne z pracą są dochody pozyskane poprzez:

 • Zasiłek chorobowy
 • Zasiłek rodzicielski
 • Zasiłek ciążowy
 • Świadczenia opiekuńcze w przypadku choroby dziecka
 • Zasiłek szkoleniowy
 • Zasiłek dla bezrobotnych
 • Zasiłek AAP

Jeśli matka dziecka nie ma wypracowanego prawa do zasiłku macierzyńskiego, może ubiegać się o jednorazowe becikowe.

Okres zasiłku rodzicielskiego podzielony jest na 3 części:
 • Urlop macierzyński (medrekvote)
 • Urlop tacierzyński (fedrekvote)
 • Okres wspólny (fellesperiode)
Wysokość zasiłku

Jeśli jesteś zatrudniony, podstawą do obliczenia Twojego zasiłku rodzicielskiego jest Twój dochód.

Dodatkowo, przysługuje Ci również prawo do dodatku wakacyjnego „feriepenger” od zasiłku rodzicielskiego. Należy jednak pamiętać, że tylko pierwsze 12 lub 15 tygodni całkowitego urlopu rodzicielskiego uprawniają do tego dodatku.

 

Jak długo można otrzymywać zasiłek rodzicielki?

Kiedy składasz podanie o zasiłek rodzicielski, musisz zdecydować, czy chcesz otrzymywać 100% czy 80% z Twojej podstawy. Całkowity okres pobierania zasiłku rodzicielskiego to 49 tygodni przy pokryciu 100% lub 59 tygodni przy pokryciu 80%.

Trzy tygodnie z “okresu wspólnego” (15 dni roboczych) jest zarezerwowane dla matki, muszą być one podjęte na trzy tygodnie przed planowanym terminem porodu. Jeśli dziecko urodzi się wcześniej, nie można odebrać zaległych dni po urodzeniu.

Jeśli dziecko urodzi się po terminie, dni od daty terminu są odliczane od dni z „okresu wspólnego”.

Matka może zacząć pobierać zasiłek rodzicielski na 12 tygodni przed terminem, w takim przypadku te dni również są odliczane od dni z „okresu wspólnego”.

 

Podział urlopu rodzicielskiego

Zarówno urlop macierzyński jak i urlop tacierzyński trwają po 15 tygodni przy pokryciu 100% lub 19 tygodni przy pokryciu 80%.

Okres wspólny to liczba tygodni, które zostaną po odliczeniu tych 3 tygodni przed terminem, 15 lub19 tygodni matki i 15 lub 19 tygodni ojca. Wspólny okres będzie zatem trwał przez 16 tygodni przy 100% pokryciu lub 18 tygodni przy 80% pokryciu. Jak sama nazwa wskazuje, można wybrać które z rodziców będzie korzystać z okresu wspólnego. Można go również podzielić między rodziców.

 

W przypadku, kiedy ojciec decyduje się skorzystać z okresu wspólnego, istnieje wymóg aktywności matki.

Oznacza to, że matka dziecka musi podjąć pracę na minimum 75% etatu lub uczęszczać do szkoły w pełnym wymiarze godzin.

 

Czy matka dziecka może wykorzystać urlop tacierzyński?

W niektórych przypadkach okres urlopu tacierzyńskiego (fedrekvote) może zostać przeniesiony na matkę. Do takich przypadków należą:

 • matki samotnie wychowujące dzieci
 • matki dzieci, których ojciec nie ma prawa do urlopu tacietzyńskiego
 • w przypadku ciężkiej choroby ojca (gdy jest w szpitalu, lub jego stan zdrowia nie pozwala na zajmowanie się dzieckiem)

 

Potrzebujesz pomocy przy złożeniu wniosku?
Zapraszamy do kontaktu!