Wyższy zasiłek chorobowy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Norwegii

Wyższy zasiłek chorobowy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą
Wyższy zasiłek chorobowy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą w Norwegii

 

Od 1 października NAV będzie wypłacać wyższy zasiłek chorobowy dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą. Do 30 września wysokość zasiłku chorobowego wynosiła 75% podstawy. Po wprowadzeniu zmian przedsiębiorcy będą otrzymywać zasiłek chorobowy w wysokości 80%.

Zmiana przepisów obowiązuje zarówno nowe zwolnienia, jak i te, które rozpoczęły się przed wprowadzeniem zmian. Jeśli dostałeś zwolnienie lekarskie przed 1 października, otrzymasz zasiłek chorobowy z 75% pokryciem do 30 września i 80% pokryciem od 1 października.

Osoby prowadzące własną działalność mają prawo do zasiłku chorobowego od 17 dnia zwolnienia lekarskiego.

Można jednak wykupić ubezpieczenie, które daje leprze pokrycie zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy. Zmiana dotyczy również wysokości zasiłku chorobowego, jeśli korzystasz z ubezpieczenia dla przedsiębiorców i wybrałeś pierwszą alternatywę.

 

Dostępne ubezpieczenia dla przedsiębiorców w razie choroby (3 alternatywy):

  1. Zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy od 1 do 16 dnia zwolnienia lekarskiego (do 30 września pokrycie wynosiło 75% podstawy).
  2. Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy od 17 dnia zwolnienia lekarskiego.
  3. Zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy od pierwszego dnia zwolnienia lekarskiego.

 

Ile kosztuje ubezpieczenie?

Cena ubezpieczenia zależy od wybranej przez nas alternatywy. Są to stawki procentowe podstawy ubezpieczeniowej, które na dzień 01.01.2019 wynoszą dla poszczególnych alternatyw:

2,3% – alternatywa 1

2% – alternatywa 2

9,4% – alternatywa 3

Podstawą składki jest szacowany oczekiwany dochód z działalności gospodarczej. NAV oblicza tę podstawę ubezpieczenia ze średniego dochodu z działalności w ciągu ostatnich trzech lat.

Należy pamiętać, że podstawa zasiłku chorobowego niekoniecznie jest taka sama jak podstawa składki ubezpieczeniowej. Oznacza to w praktyce, że NAV może obliczyć niższą lub wyższą podstawę zasiłku chorobowego, niż ta, która jest podstawą do opłacania składek na ubezpieczenie.

 

 

Pomagamy przy składaniu wniosków, skontaktuj się z nami jeśli potrzebujesz pomocy.