Jak wypełnić część D zwolnienia lekarskiego w Norwegii?

Jak wypełnić sykmelding?

 

Jak wypełnić sykmelding

Zasiłek chorobowy jest rekompensatą utraconego dochodu z powodu choroby lub urazu. Kiedy dostaniemy zwolnienie lekarskie, należy wypełnić część D zwolnienia oraz dostarczyć ją do pracodawcy lub NAVu (w zależności kto wypłaca zasiłek). Przygotowaliśmy poradnik po polsku, jak wypełnić sykmelding.

 

Jak wypełnić część D – wniosek o świadczenie chorobowe

 

8.1      Tutaj należy zaznaczyć status zawodowy (można zaznaczyć kilka).

8.2      Podaj pierwszy dzień nieobecności w pracy. Jeśli jest to przedłużenie poprzedniego zwolnienia lekarskiego, należy podać datę z pierwszego zwolnienia.

8.3      Tutaj należy podać średni tygodniowy czas pracy w firmie, w której jest się zatrudnionym.

8.4      Czy masz kilku pracodawców? Jeśli tak, to zaznacz.

8.5      Czy pracowałeś u pracodawcy wymienionym w punkcie 1.6 w tym okresie, za który pobierasz zasiłek chorobowy? Zaznacz tak lub nie, podaj ewentualną liczbę godzin w tygodniu. Jeśli pracowałeś więcej niż stopień procentowy podany na zwolnieniu lekarskim dołącz ewentualną listę godzin.

Jeśli jesteś zatrudniony u kilku pracodawców, należy wysłać osobną część D dla każdego z pracodawców. Nazwa pracodawcy podana jest w punkcie 1.6.

8.6      Tutaj podaje się datę od kiedy jest się zdolnym do pracy, w przypadku skrócenia zwolnienia lekarskiego.

8.7      Czy zamierzasz wziąć urlop w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego? Zaznacz tak lub nie.

8.8      Jeśli tak: data urlopu od -do

8.9      Czy pracowałeś poza Norwegią lub na zagranicznym statku?

8.10    Czy masz tymczasową pracę w Norwegii dla zagranicznego pracodawcy?

8.11    Czy mieszkasz za granicą?

8.12    Czy planujesz pobyt za granicą w trakcie trwania zwolnienia lekarskiego? Jeśli tak, musisz złożyć podanie o zachowanie zasiłku chorobowego podczas pobytu za granicą.

8.13    Jeśli planujesz przebywać za granicą podaj daty od – do.

8.14    Czy pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy po upływie pierwszych 16 dni zwolnienia lekarskiego? Pamiętaj, że część D należy dostarczyć tego, kto wypłaca zasiłek chorobowy za dany okres.

8.15    Data i podpis.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.